Ceremonia ślubna bez księdza i urzędnika z USC? Autorski tekst roty przysięgi małżeńskiej? To nie jest scenariusz filmowy – tak wygląda ślub humanistyczny, który jest alternatywą dla ceremonii tradycyjnych.

Co to jest ślub humanistyczny?

Jest to jedna z czterech form ceremonii zawarcia małżeństwa. Pozostałe to: ślub kościelny, cywilny, konkordatowy. Śluby humanistyczne zawierają osoby, które nie utożsamiają się z religią i nie odpowiada im także urzędowa forma ślubu. Czasem na śluby humanistyczne decydują się pary, które nie otrzymały zgody USC na ślub plenerowy w wybranym przez siebie miejscu i formule. Ślub humanistyczny mogą wziąć osoby różnych płci, tej samej płci oraz rozwodnicy. Więcej informacji tutaj.

Śluby humanistyczne w Polsce

Pierwszą humanistyczną ceremonię ślubną zorganizowano w naszym kraju w 2007 roku w Warszawie. Celebransami udzielającymi ślubu byli przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Racjonalistów Krzysztof Tanewski oraz Jane Bechtel ze Szkocji (Szkockie Towarzystwo Humanistyczne).

Najwięcej ślubów humanistycznych w Europie udziela się w Szkocji i Anglii oraz w Skandynawii. Norwegia, która do niedawna była państwem wyznaniowym rejestruje rocznie kilkadziesiąt tysięcy ślubów humanistycznych. W tym kraju oraz w Szwecji i USA śluby humanistyczne są zalegalizowane i traktowane na równi ze ślubami cywilnymi czy kościelnymi.

ślub humanistyczny w polsce

Ślub humanistyczny a prawo polskie

W naszym kodeksie rodzinnym nie ma paragrafów dotyczących ślubów humanistycznych – nie mają one żadnego umocowania cywilnoprawnego. Osoby decydujące się na ceremonię humanistyczną często dopełniają formalności w urzędzie, traktując urzędowy ślub jako rejestrację faktu zawarcia związku małżeńskiego. Kościół katolicki oraz związane z nim środowiska konserwatywne i prawicowe potępia śluby humanistyczne.

Jak zorganizować ślub humanistyczny?

Śluby humanistyczne to wysoce spersonalizowane ceremonie, których scenariusz samodzielnie lub we współpracy z konsultantami ślubnymi opracowuje para młoda. Ślubu udziela celebrans, który powinien być zarejestrowany w Polskim Towarzystwie Racjonalistów. Osoby zawierające związek małżeński nie muszą deklarować przynależności do PTR ani utożsamiać się z jego poglądami.

Najważniejszym punktem ceremonii jest złożenie przysięgi. Małżonkowie wypowiadają teksty ułożone przez siebie, zaczerpnięte z literatury czy filmu, prozą lub wierszem – tu panuje całkowita swoboda formy i treści.

ślub humanistyczny w plenerze

Ile kosztuje humanistyczny ślub?

Opłata za udział celebransa jest podobna do ceny, jaką w USC płaci się za ślub plenerowy. Zazwyczaj nie jest to więcej jak 1000 złotych (plus ewentualne koszty dojazdu). Kto chce zawrzeć związek w taki sposób powinien zwrócić się do PTR. Jeszcze prościej można to zrobić zatrudniając wedding plannera, który odpowiedzialny będzie za znalezienie celebransa oraz organizację ceremonii zaślubin i wesela.